មានអ្នកណាបានប្រទះឃើញសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលនេះទេ? បើបានឃើញនិងចាប់បាន សូមទាក់ទងទៅគាត់ផ្ទាល់ នឹងមានសគុណជូន ៣០០ដុល្លារ
ព័ត៌មានជាតិ
1.31K

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ មានប្រិយមិត្តបានទាក់ទង មកកាន់អង្គភាព TVFB ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយ ពីការបាត់សត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាល ។

បើតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់សត្វចិញ្ចឹមផ្ទាល់ បានរៀបរាប់ថា គាត់បានបាត់សត្វចិញ្ចឹម ដែលមានភិនភាគ ដូចក្នុងរូបនេះកាល ពីព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅចំណុចផ្លូវលេខ ២៨២ ក្រោយអគារ៤២ជាន់ ។

ដូច្នេះបើបងប្អូនណាបានឃើញជួយទាក់នងមកលេខគាត់ផ្ទាល់ 015 691 510 គាត់នឹងមានការជូនសគុណចំនួន ៣០០ដុល្លារ ទៅបងប្អូនវិញ ៕


Telegram