ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា មានអ្នកស្លា.ប់ ៥នាក់ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន៣៤នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣៧នាក់
ព័ត៌មានជាតិ
33

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣៤នាក់ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR) និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ​៣៧នាក់ និងស្លាប់៥នាក់ ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០៣នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះ។

ចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមមើលលិខិតទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ ៖  

  


Telegram