ភ្ញាក់ផ្អេីលយ៉ាងខ្លាំង ជំទាវឧកញ៉ា ម៉ែរួយបង្កេីតBrand ថ្មីឲ្យតំណាងចែកចាយជួរមុខលំដាប់លេខ១ កាន់ក្នុងកំឡុងកូវីដ១៩
សិល្បៈកម្សាន្ត
148

តាំងពីម៉ែរួយបង្កេីត Brand រួយ អុិនហ្វីនិធី រយៈពេលជិត០៣ឆ្នាំមកនេះ ម៉ែរួយ មិនដែលបង្កេីតប្រេនអោយអ្នកណាកាន់ជំនួសឡេីយអីឡូវលេចមុខ ម្ចាស់ប្រេនឈ្មោះថាអ្នកគ្រូ HD ចេញមកប្រកាសរេីសតំណាងចែកចាយប្រេនHDក្តៅៗ ហ៊ុយ ៗ តែម្តង។ 

ម៉ែរួយបានបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកគ្រូ HD មាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ដែលអាចកាន់ ប្រេនថ្មីនេះបានយ៉ាងល្អ ដោយដោយសារតែគាត់មា ន ជំនាញទីផ្សារខ្លាំង និងការដឹកនិងបង្រៀនកូនចៅតំណាងចែកចាយ បានល្អខ្លាំងដែលអាចជំនួសតំណែងម៉ែរួយបាន ។ ម៉ែរួយក៏សម្រេចចិត្តបេីក ប្រេនថ្មីនេះឲ្យគាត់កាន់តែម្តងដោយមិនស្ទាក់ស្ទេីរអ្វីឡេីយ។   

កាន់តែពិសេសសម្រាប់ អ្នកដែលចង់ចូលធ្វេីតំណាងចែកចាយប្រេនថ្មីនេះមានឱកាសនិងទទួលជោគជ័យ ច្រេីននិងអាចកាត់ស្តុកធ្វេីធំតែម្តង ដោយសារតំណាងចែកចាយធំនៅទំនេរច្រេីនកន្លែងផងដែរ ប្រសិនបេីបងប្អូនចង់ដាក់ទុនរកសុីជាមួយប្រេនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Rouy Infinity Co.,ltd ដែលមានអគ្គនាយិការ ជាលោក ជំទាវ ឧកញ៉ាម៉ែរួយ អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Facebook Page : H&D Beauty Shop បាន ៕